۱۳۸۸ فروردین ۲۴, دوشنبه

زمستان یا تابستان؛ مساله این است

عمرِ جایگزین‌های تلنبار در چراغِ جادوی جمهوریِ اسلامی دراز باد!
فرموده‌اند که سوگلیِ خمینی در زمستانِ جنگ دل‌نگرانِ حسن‌دیوانه نیز بوده است. گوینده جز این نمی‌خواسته بگوید که میرحسینِ موسوی اسوه‌ی انسانیت است. اما تنها یک ابهامِ بسیار کوچک و ناچیز باقی می‌ماند:
میرحسینِ دل‌نگرانِ حسن‌دیوانه در سرمای سوزانِ زمستان، چگونه توانست از برای نزدیک به چهارهزارنفر در گرمای خونینِ تابستان دل‌آرام باشد؟

پس‌نوشتِ اول:
بازتابِ این نوشته و پاره‌ای از نظرهایِ خوانندگان را در
بالاترین می‌توانید ببینید.
پس‌نوشتِ دوم:
میرحسینِ موسوی از پرسش در بابِ کشتارِ وحشیانه‌یِ 67 خشمگین شد! /
خبرنامه امیرکبیر
کامنت‌های پای نوشتار را نیز بخوانید که به‌خوبی بازنمای دسته‌بندی‌های موجود در بابِ رفتارِ جامعه نسبت به انتخاباتِ دهمین رییس‌جمهورِ نظامِ مقدس است!
و شگفت آنکه وب‌گاهِ رسمیِ ستادِ میرحسینِ موسوی در گزارشِ خود از این دیدار حتی پرسشِ این دانشجو را نیز در بابِ اعدام‌های فله‌ایِ 67
سانسور کرد! گویی از اساس چنین سخنی طرح نشده که حال نخست‌وزیرِ آن سال‌های سیاه بخواهد پاسخ دهد یا طفره برود. و لابد این است معنای گردشِ آزاد و شفافِ اطلاعات برایِ مردم که جنابِ میرحسین اینهمه در سخنرانی و پیام و غیره بر آن پافشاری می‌کند.
لابد او پس از دست‌یافتن به قدرتِ سیاسی، کاملاً بی سر و صدا به ساختِ یک فرهنگسرای بسیار باشکوه بر فرازِ گورستانِ خاوران همت خواهد گمارد تا هم تنها نشانِ این آدم‌خواریِ هولناکِ رژیمِ اسلامی را نابود کند و هم شخصیتِ فرهنگیِ خود را بیش از پیش اثبات نماید.