۱۳۸۲ فروردین ۹, شنبه

در بابِ حجاب - بخش دوم

شنبه، 9 فروردين، 1382

راستی، می‌دانيد حفظ عفت عمومی در اون قبيله به چی هست؟
حفظ عفت در اون قبيله به اين هست که هيچکس هيچی تنش نباشه.
يعنی همه بايد اونجا لخت مادرزاد باشند تا روابط جنسی معمول و متعارف در اون قبيله به هم نخوره.
يعنی قالب کارآمد در اون جامعه قالب تن و بدن انسانهاست، نه هيچی اضافه‌تر.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر