۱۳۸۲ مرداد ۱۴, سه‌شنبه

سه شنبه، 14 مرداد، 1382

«احدی بر ديگری سروری نکند، بلکه هر کس سرور خود باشد، و از قانون درستکاری، عقل وعدل، که در نهاد شخص سکنی دارد و فرمان می‌راند متابعت بکند، و اين يعنی "خدا".»
جرارد وينستنلی (Gerrard Winstanley): رهبر و نظريه پرداز گروه انقلابی موسوم به کنندگان (Diggers) در انگلستان.

۱ نظر:

 1. نويسنده: هموطن


  سه شنبه، 14 مرداد 1382، ساعت 21:53

  ای هموطن بيا دریابيم پرستوهای دربند را ، پيام شما انزجار از رفتار مدعيان آزادی است.


  E-mail: وارد نشده است


  URL: www.abootaleb-karimi.com/persian/index.asp
  [حذف]

  نويسنده: ساتگين


  سه شنبه، 14 مرداد 1382، ساعت 21:50

  مثل اينكه اون هم با خدا مشكل داشته! بابا مگه نمي‌شه اصلا بهش فكر نكرد؟! بي‌خيال ديگه...


  E-mail: وارد نشده است


  URL: satgean.persianblog.com
  [حذف]

  نويسنده: RS78


  سه شنبه، 14 مرداد 1382، ساعت 16:4

  ّّّ يخدگف عديثقسفشدی ش صخقی. ژشد شدغخدث بهلعقث خعف صاشف ّ شئ صقهفهدل اثقث؟ ذغث ذغث شددث


  E-mail: sunjeya@aol.com


  URL: http://www.chaos2004.com/
  [حذف]

  نويسنده: حمید


  سه شنبه، 14 مرداد 1382، ساعت 15:45

  سلام امیرخان /هنوز همهمطالبتو نخوندم /بازم این طرفا میام


  E-mail: وارد نشده است


  URL: hammmid.persianblog.com
  [حذف]

  پاسخحذف