۱۳۸۲ مرداد ۳۰, پنجشنبه

پنجشنبه، 30 مرداد، 1382

در دروغگوئی، معصوميتی هست که نشانه ايمان درست به مقصودی است. (فردريش نيچه)
.....................................................
در باب اينکه "راستگوئی" چيست، شايد تا کنون هيچ کس چندان راست نگفته باشد. (فردريش نيچه)

۱ نظر:

 1. نويسنده: ساتگين


  يكشنبه، 2 شهريور 1382، ساعت 1:26

  مهم بودن راست گويي يا دروغگويي نزد ما از تعاريف و ارزش‌ها و انتظارات ما از آدم‌ها و نوع زنده‌گي‌ ما ناشي مي‌شه.


  E-mail: وارد نشده است


  URL: satgean.persianblog.com
  [حذف]

  نويسنده: ديونسيوس


  شنبه، 1 شهريور 1382، ساعت 10:28

  گفته اند و ما هم باز می گوييم:‌ نفرين بر دروغگويان! آری! «نيچه»


  E-mail: وارد نشده است


  URL: http://www.dionysus.persianblog.com/
  [حذف]

  نويسنده: علي


  شنبه، 1 شهريور 1382، ساعت 2:16

  حرف بديه اگه بگم اين حرفا از لحاظ قوت بيان و فن خطابه، تنه به تنه برخی احاديث تاپ و توپ (از لحاظ سخنوری منظورمه) می‌زنه؟


  E-mail: alpr_ir2002@yahoo.com


  URL: alpr.persianblog.com
  [حذف]

  پاسخحذف