۱۳۹۵ شهریور ۸, دوشنبه

بیچاره «مشروطه»!


با خواندن آن هذیان‌نامه فقط یک جمله به ذهن من رسید: خدا شفاتون بده!

پس‌نوشت:
این بیانیه نماد عقب‌ماندگی فکری و نیز استحاله‌ی سیاسی پاره‌ای از سلطنت‌طلبان است. حزب مشروطه هم پس از مرگ داریوش همایون به ناکجاآباد ره می‌سپرد. با وجود این نوابغ، نه تنها پادشاهی هیچ بختی در آینده‌ی ایران نخواهد داشت که خود رضا پهلوی هم از کارکرد سیاسی و سرمایه‌ی اجتماعی هواداران‌ش بی‌بهره می‌ماند. حتی زبان فارسی بیانیه که می‌خواهد خیلی ملی‌گرا به‌نظر برسد، بوی نا می‌دهد.