۱۳۸۲ مهر ۹, چهارشنبه

چهارشنبه، 9 مهر، 1382

"ايمان"، حقيقت‌طلبی است و "اعتقاد"، حقيقت‌پنداری.

۱ نظر:

 1. نويسنده: امير


  شنبه، 12 مهر 1382، ساعت 21:22

  برای آريا : خدا بکشدد ( به قول خودت ) صد بار گفتم که منظور من از (ايمان)، آنچيزی نيست که متدينان از آن اراده می کنند. بلکه آنچه نزد (فيلسوفان دين) از اين لفظ اراده می شود، منظور من است. منبع قابل دسترس و جالب در اين زمينه: کيان. ويژه (بحران ايمان). مصاحبه با مصطفی ملکيان: دويدن در پی آواز حقيقت. مثلا در اين مصاحبه از قول (آلن واتس) در کتاب (حکمت بی قراری) جمله جالبی نقل شده:(اعتقاد) سخت می چسبد اما (ايمان) رها می سازد....


  E-mail: amirmoosavi@hotmail.com


  URL: http://www.soufist.persianblog.com/
  [حذف]

  نويسنده: sepanta


  شنبه، 12 مهر 1382، ساعت 18:0

  و انچه ما می بينيم تنها واقعيت است!!


  E-mail: وارد نشده است


  URL: وارد نشده است
  [حذف]

  نويسنده: Aria


  پنجشنبه، 10 مهر 1382، ساعت 13:47

  ... نه امير .حان. بد عبارت بندی کرده ای. ايمان، زاييده ی يقين داشتن به تملک حقيقت است و در.حا زدن در اتمسفر آن. البته انسان، ذاتش از يک طرف به ماندن گرايش دارد و از طرف ديگر به کنکاويدن و شک کردن و فراتر رفتن. بنابر اين، باز ماندن به هر نوع » حقيقتی «، روند گنديدگی ذهن و روان ما را شدت می دهد. » مفهوم خدا « را نمی توان با » خير اعلا « يکسان گرفت. از اين رو، خدا را بايد .حست و به .حيزی بازنماند.


  E-mail: وارد نشده است


  URL: http://www.jahankhaneh.blogspot.com/
  [حذف]

  نويسنده: زهرخند


  چهارشنبه، 9 مهر 1382، ساعت 19:19

  ..اما ايمان...جبرای شکست درک بشری است...در قالبی ارضاء کننده...


  E-mail: zahrkhand@yahoo.com


  URL: ostorlab.persianblog.com
  [حذف]

  نويسنده: زهرخند


  چهارشنبه، 9 مهر 1382، ساعت 19:17

  امیر عزیز منظورم ایم بود که من نگفتم..آمدن طوفان خوب است یا بد...و باز منظور شما تخطئه اخلاقی بود...در حالیکه اینجا میگویید تو نوشته ای این شر زیباست...که این یک ارزش گذاری اخلاقی نیست...چون اگر دقت کنی محمول قضییه " زیبا" است و نه " شر"...اما اینکه خود موضوع شر فرض شده...در این هم مسامحه ای وجود دارد...و درست آن بقول دیونیسوس بد زیباست...خلاصه در آنچه مورد نقد شما بود ارزشگذاری نبود....حالا خیلی کشش ندم... تا بعد


  E-mail: zahrkhand@yahoo.com


  URL: ostorlab.persianblog.com
  [حذف]

  پاسخحذف