۱۳۸۷ شهریور ۲۳, شنبه

تبار

سامی زاده شده‌ام، سامی زیسته‌ام و سامی خواهم مُرد.

۱ نظر: