۱۳۸۲ مرداد ۳۰, پنجشنبه

پنجشنبه، 30 مرداد، 1382

«يک خطای مادرزاد وجود دارد، و آن اين تصور است که ما به اينجا آمده‌ايم که خوش باشيم... زندگی عميقا غرق رنج است و از بند آن نمی‌توان رست. ورود ما به اين زندگی با گريه روی می‌دهد. مسير زندگی در ژرفايش هميشه تراژيک است و پايان زندگی حتی تراژيک‌تر... "مردن" قطعا هدف واقعی زندگی است. "مرگ" سرجمع همه آموزه‌های حيات است، يعنی که مقصود سرنوشت ويرانی خوشبختی ما، شرمساری اراده ما، و از بين بردن توهماتی است که ما را به جهان مقيد کرده است.»
( آرتور شوپنهاور )

۱ نظر:

 1. نويسنده: ديونسيوس


  چهارشنبه، 5 شهريور 1382، ساعت 21:13

  در حيرتم که چگونه می توان تا به اين حد نادرست قضاوت کرد؟ !!!!!!!!!! آخر شما را چه می شود؟؟؟؟؟


  E-mail: وارد نشده است


  URL: http://www.dionysus.persianblog.com/
  [حذف]

  نويسنده: Aria


  دوشنبه، 3 شهريور 1382، ساعت 14:38

  ... خدا بکشدد ديونسيوس. من که نمی گويم امير عزيز نمی انديشد. من منظورم اين بود که امير يا تو يا ديگران يا حتا خود من بايستی در رويارويی با افکار ديگران، انديشه های فردی خودمان را با افکار آنها از يکديگر تفکييک کنيم. اگر اين کار را نکنيم، ما انديشيده می شويمُ ولی خودمان نمی انديشيم. گمان کنم تو بايستی يه مقدار بيشتر از » امير عزيز « ياد بگيری و به سوی گشوده فکری گام برداری. من که مالک و معلم حقيقت نيستم دوست عزيز. يه اشاره هايی می کنم. دامنه ی فلسفه، دامنه ی نميدانمی است از بهر باهمانديشی. يادت نره.


  E-mail: وارد نشده است


  URL: http://www.jahankhaneh.blogspot.com/
  [حذف]

  نويسنده: اندوه


  يكشنبه، 2 شهريور 1382، ساعت 16:36

  درود.. نوشته های جالبيست و آموزنده .. نظريات اين فيلسوف آلمانی قابل تامل است .. البته به نظر ديدگاه نويی به جهان ندارد .. و انديشه‌اش وام گرفته از ماکياولی می باشد چنان که نيچه نيز از اين دو فيلسوف برای بنيان فلسفه خود .. وام ميکيرد .. خوانش فلسفه هماره زيباست .. حتی اگر از زبان فيلسوف بدبينی همچون شوپنهاور باشد ... بدرود


  E-mail: وارد نشده است


  URL: andoh.persianblog.com
  [حذف]

  نويسنده: K.G


  يكشنبه، 2 شهريور 1382، ساعت 15:37

  سلام، گفته‌يِ شوپنهاور خود بسيار خواندني بود، اما گفت و گويِ دوستان در پيام‌گير بسی خواندنی‌تر.


  E-mail: وارد نشده است


  URL: وارد نشده است
  [حذف]

  نويسنده: ديونسيوس


  يكشنبه، 2 شهريور 1382، ساعت 11:37

  !!!!!!!!!!! جناب آريا من گفتم که حرفهای شوپنهاور حرف دوستمان است؟ شگفتا! خود ديديد که من نيز در پاسخ به اين مطلب نقل قول تقريبا هم مضمونی را آوردم و در ادامه گفتم که اين آن چيزی نيست که من در روح تراژديک يافتم. آنچه من گفتم درباب قضاوت شخصی خودم درباره کل مطالب بود . کاملا بجا ست که از آيينه ناميدن نويسنده بلاگ سوفيست که در نظر من در زمره عده ای در بلاگشان تنها و تنها به نقل قول می پردازند و بس قرار نمی گيرد٬ متعجب شوم. باز هم می گويم که من با توجه مطالب و سخنان پيشين اين بلاگ چنين گفتم. به هر صورت دلم نيامد توضيح ندهم. با آروزی شادی برای هر دوی شما٬ دوستان ! تا بعد


  E-mail: وارد نشده است


  URL: http://www.dionysus.persianblog.com/
  [حذف]

  نويسنده: م ك


  يكشنبه، 2 شهريور 1382، ساعت 11:0

  راستش آنقدر فلسفی می نويسی که دلم نيامد بقيه ای را که نخوانده بودم بخوانم. اميدوارم از بدبينی من نسبت به فلسفه ناراحت نشوی و حس حال مرا درک کنی. به هر حال فکر می کنم لااقل بدانی که فلسفيدن گره از خیلی چیزها باز نمی کند.( اين هم شايد گونه ای فلسفيدن! باشد)


  E-mail: وارد نشده است


  URL: gorgebiaban.persianblog.com
  [حذف]

  نويسنده: ساتگين


  يكشنبه، 2 شهريور 1382، ساعت 1:32

  ۱- با آريا موافقم ۲- ظهور همين لفظ تراژدی که اندوهناکی را به ما القا می‌کند به خاطر شادی‌هايی است که در ذهن‌مان انباشته شده است. و اين يعنی زايش دو چيز در کنار هم. ۳- اصلا چرا بايد انتظار داشته باشيم که زنده‌گی طور خاصی باشد که با برآورده نشدن اين انتظار سرخورده بشويم؟!


  E-mail: وارد نشده است


  URL: satgean.persianblog.com
  [حذف]

  نويسنده: کافر خدا پرست


  شنبه، 1 شهريور 1382، ساعت 15:3

  سلام! در جايی از قالو بلا يادت نميآيد در جايی ديگر از خود ارضايی وقت تنهايی خدا می‌گويی! ببينم تو قائل به حدوث عالمی؟ کنجکاوم نظرت را در مورد هيدگر بدانم...


  E-mail: وارد نشده است


  URL: college.persianblog.com
  [حذف]

  نويسنده: Aria


  شنبه، 1 شهريور 1382، ساعت 14:19

  ... خدا بکشدد ديونسيوس. حرفهای شوبنهائور کی حرفهای امير می تونه باشه؟. من يا با متفکری در بخشی از انديشه هايش هماوازم يا نظری انتقادی دارم از افکارش. در ضمن، فهميدن افکار متفکران بيگانه و همراه آنها انديشيدن، نقل و آ.حيل نيست که بقال سر کو.حه می فروشه. حتا همون حرفهای تو به نقل از شوبنهائور بايستی در باره شان انديشيد. نقل حرفهای ديگری بدون انگيخته شدن به انديشيدن با مغز خود، همان حالت بازتابی آيينه را داره دوست عزيز. ( درضمن معنای Welt و Vorstellung در تفکرات شوبنهائور با معنای .حهان و انگاره در زبانها و فرهنگ ايرانی بسيار متفاوت از يکديگر هستند. اينکه می گويم بايد انديشيد، همينه ديگه عزيز .حان )


  E-mail: وارد نشده است


  URL: http://www.jahankhaneh.blogspot.com/
  [حذف]

  نويسنده: ديونسيوس


  شنبه، 1 شهريور 1382، ساعت 10:52

  در پاسخ به Aria : دوست عزيز بی انصافی می کنيد! آنچه من در اين بلاگ می بينم بيشتر انديشه های دوست خوبمان امير است و نه يک آيينه! باشد که بار ديگر برای قضاوت٬ بيشتر درنگ کنيد.


  E-mail: وارد نشده است


  URL: http://www.dionysus.persianblog.com/
  [حذف]

  نويسنده: ديونسيوس


  شنبه، 1 شهريور 1382، ساعت 10:49

  .........با چه زبان متفاوتی ديونسيوس با من سخن می گويد! تا چه حد با اين کناره گرايي فاصله دارد!.... شاد باشيد و قوی! تا بعد


  E-mail: وارد نشده است


  URL: http://www.dionysus.persianblog.com/
  [حذف]

  نويسنده: ديونسيوس


  شنبه، 1 شهريور 1382، ساعت 10:44

  نظر شوپنهاور در باب تراژدی:‌ آنچه که به هر مسئله تراژيکی٬ نيروی بالابرنده خاص خود را می بخشد٬ اين کشف است که جهان و زندگی هرگز نمی تواند باعث رضايت واقعی شود و در نتيحه ارزش عواطف ما را ندارد. همين است که روح تراژديک را می سازد- به کناره گيری می انجامد. «جهان به مثابه اراده و تمثل- جلدII »


  E-mail: وارد نشده است


  URL: http://www.dionysus.persianblog.com/
  [حذف]

  نويسنده: sofeia


  جمعه، 31 مرداد 1382، ساعت 18:23

  اين خطای مادرزاد رو کی مرتکب شده؟


  E-mail: وارد نشده است


  URL: sofeia.persianblog.com
  [حذف]

  نويسنده: Aria


  جمعه، 31 مرداد 1382، ساعت 14:0

  .... ببينم امير .حان. مگه تو آيينه ای که فقط بخواهی افکار ديگران را انعکاس بدهی؟. بردار در برابر همين حرفهای شوينهائور موضعگيری فکری کن ببينم. خيال می کنی انديشيدن يعنی .حی؟. تو بايستی تحربيات و تاملات فردی خودت را با تحربيات و تاملات شوبنهائور مقابله کنی. آن قسمتی را که با افکار تو ميخونه توضيح بده. آن قسمتی که می تونه طور ديگه باشه توضيح بده. فقط راوی نباش. بکوش با متفکر در باره موضوع فکرش بينديشی.


  E-mail: وارد نشده است


  URL: http://www.jahankhaneh.blogspot.com/
  [حذف]

  نويسنده: roozbeh


  جمعه، 31 مرداد 1382، ساعت 7:15

  به مرگ نيز نبايد مقيد بود.


  E-mail: moosavi_roozbeh@yahoo.co.uk


  URL: manifest.persianblog.com
  [حذف]

  نويسنده: خالص


  پنجشنبه، 30 مرداد 1382، ساعت 22:48

  سلام. بسيار معتقدم به اين حرف. ادامه بده . وبلاگ خوبی داری. من که هستم اگرم نظر نداشته باشم ولی می خونم


  E-mail: khaales@yahoo.co.in


  URL: pareeshoon.persianblog.com
  [حذف]

  پاسخحذف