۱۳۸۴ مرداد ۸, شنبه

"خواستن، توانستن است"... کدوم احمقی اینو گفت؟

۱ نظر: