۱۳۹۲ شهریور ۱۰, یکشنبه

کاغذپاره

مشکل بسیاری از ما با «ایدئولوژی پیش‌رفت [مقطع] تحصیلی» آن است که هم دل‌زده‌ی‌مان می‌کند و هم دل‌مان را می‌برد.

۳ نظر:

  1. یک تکه کاغذ که به نظر من دل برندگی ندارد ،مگر بدست آوردن آن جایگاهی که ازش میتوان با آماده ترین ذهن ها بده بستان داشته باشی و حرف ات خریداری پیدا کنه.ضمن اینکه شاید وظیفه ای باشه برای کوتاه کردن دست آنانی که این شان را با مغازه بقالی برای کسب در آمد اشتباه گرفته اند.
    زشت گفتم نه؟!

    پاسخحذف
  2. والا از ما که گذشت. اما من در اینجا که الان هستم فقط دانش را دوست دارم و کاغذش دیگر مهم نیست.

    پاسخحذف