۱۳۹۳ خرداد ۸, پنجشنبه

خطبه‌های معنوی - فلسفی

داشتم فکر می‌کردم که جمهوری اسلامی اگر به‌جای پافشاری بر زیان‌های پیرشدن ادعایی جمعیت ایران یا ضرورت مذهبی ازیاد نفوس شیعیان به برخی از زیرین‌ترین نیازهای بشری دست‌برد می‌زد، بسی کامیاب‌تر می‌بود. نمونه؟ مثلاً از بین اینهمه فلسفه‌خوانده‌ی معمم و مکلا که بر آستان قدسی جمهوری آخوندی سر می‌سایند («مجاهدین خلق» یک ترکیب درست ساخته باشند همین است!)، چند نفر گلچین کنند و هر هفته طی میزگردی به بحث درباره‌ی جاودانگی از راه نسل بپردازند. رژيم نازنین‌مان می‌تواند از آخرین بافته‌های این عالمان دانشگاهی در زمینه‌ی فلسفه‌ی ذهن بهره ببرد و مدعی شود که «نفس هر بار با یادآوری در ذهن فرزند از نو جان می‌گیرد». بسی از مهملات فلسفه‌ی اسلامی هم در باب بدن برزخی و صور غیرحسی می‌تواند به یاری این چهره‌های ماندگار بیاید.

۱ نظر:

 1. سلام. مخلصم
  فقط برای جناب مخلوق گرامی:
  http://adamekhoshoonat.wordpress.com/2014/06/11/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%DB%8C-%D8%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C/

  http://adamekhoshoonat.wordpress.com/2014/04/27/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%85/

  http://adamekhoshoonat.wordpress.com/2014/06/06/%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88-%D8%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%D9%88/


  http://adamekhoshoonat.wordpress.com/2014/05/27/%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9/
  چاکرم

  پاسخحذف