۱۳۹۵ شهریور ۲۴, چهارشنبه

یک بام و چند هوا

عزیزانی هم هستند که معتقدند مسیح علی‌نژاد هیچ اثری بر وضعیت زنان در ایران نداشته و فقط دنبال شهرت است. آن‌وقت همین‌ها قریب بیست سال است دنبال مُشتی فاسد و ریاکارتر از اصول‌گرایان افتاده‌اند و انگار نه انگار که «اصلاحات»شان هیچ اثری بر وضعیت ایرانیان نداشته است. همین‌ها به خاتمی که می‌رسند فقط یک وارَسته‌ی بی‌چشمداشت به منافع دنیوی را نظاره می‌کنند.