۱۳۹۵ شهریور ۲۱, یکشنبه

سقف مطالبات

همین فرداست که کارشناس لندن‌نشین و باند برجام‌پناهان مقیم نیویورک و مبتکران این‌همانی میان ایران و جمهوری اسلامی بیایند بگویند که حاضرند با سعید مرتضوی و روح مرحوم لاجوردی در یک مملکت زندگی کنند اما هرگز تن به هم‌زیستی با اپوزیسیون و مخالفان رژیم نخواهند داد. مرتضوی با اینکه به نظام مقدس عمیقاً ایمان دارد، به‌خاطر «ایران» و «مصالح ملی» آمده از ملت شریف «صمیمانه» عذرخواهی کرده است. شما صمیمیتی را که در نامه‌ی او موج می‌زند در اظهارات هیچ‌کدام از این «جنگ‌طلبان» و «دشمنان ایران» نمی‌بینید.

پس‌نوشت:
تاریخ جمهوری اسلامی از جمله تقسیم می‌شود به پیش از انتخابات ۹۲ و پس از آن. نشاندن امنیتی‌ترین آخوند این رژیم بر جایگاه ریاست‌جمهوری و پیامدهای بعدش که همگی به حساب صد امام ریخته شد، وضع ایران و منطقه را به مسیری متفاوت از پیش راند. کلاً هم همگی خسته نباشیم! چه اصلاح‌طلب، چه برانداز، چه موافق رژیم و چه مخالف آن.