۱۳۹۵ شهریور ۱۹, جمعه

مرگ بر «سپاه دانش»!

نه میلیون بی‌سواد مطلق در ایران داریم. مدیران نظام باکفایت جمهوری اسلامی حتی در ارائه‌ی آمار بی‌سوادی هم دست می‌برند و دغلکاری می‌کنند. نظام نازنین پدیده‌ای منحصربه‌فرد را هم به جهانیان عرضه کرد با نام آخوند محسن قرائتی که قریب به سی سال بر جایگاه ریاست «سازمان نهضت سوادآموزی» تکیه زد و هر روز جایزه و هدیه و تقدیرنامه‌ای هم به خانه بُرد و هیچ‌کس قبای او را نچسبید که به‌راستی در این سه دهه چه غلطی کرده‌ای؟ و بعد چنانکه می‌شود حدس زد و گویا برای همه‌ی ما عادی شده، بیش‌ترین آمار این فلاکت فرهنگی برای استان ماتم‌زده‌ی سیستان و بلوچستان است. در این استان (که باید نام‌ش را به «فرودستان منضم به ممالک محروسه» تغییر داد)، بیش از صد هزار کودک از تحصیل بازمانده‌اند. امنیت ادعایی بلندگوهای رژیم در لندن و نیویورک و اقصی نقاط خوش آب و رنگ جهان از جمله شامل همین امنیت از بی‌سوادی هم می‌شود. در زیر سایه‌ی این امپریالیسم شیعی خداروشکر همه باسواد شده‌ایم و روز به روز هم بر میزان شناخت و معرفت و دانش و آگاهی‌مان افزوده می‌شود. پاینده باد وارونه‌نُمایی و دروغ و بی‌شرافتی!