۱۳۸۸ خرداد ۲۴, یکشنبه

مرگ بر خامنه‌ای - یک

انتخاباتی که قرار بود به صندوقِ رای پایان یابد، به پلیسِ ضدِ شورش و چوب و چماق ختم شده است.

در همین زمینه:

۵ نظر:

 1. دوستان گرامی:

  کودتاچی هیچوقت چون حالا منزوی و بدبخت نبوده است. تنها شاهرودی به احمدی نژاد تبریک گفته. یزدی هم یه حرفی زده است.

  در این تردیدی ندارم که این بار ملت پیروز خواهد شد.

  گام های فوری به گمان من:

  -کمپین برای جلوگیری از برسمیت شناخته شدن دولت کودتا از طرف دولت ها

  - سازماندهی گسترده اعتصابات مدنی

  در ضمن استفاده بهینه از انرژی موجود مردم برای تداوم رویارویی با کودتاگران!

  پاسخحذف
 2. ایران اکنون باید میان زیست در دیکتاتوری بیشتر یا ازادی بیشتر یکی را فقط بر گزیند. فردا یی دیگه برای تصمیم کیری نیست.

  پاسخحذف
 3. دوستان گرامی:

  هی نگید ما بازی خوردیم که رای دادیم. ما متمدنانه آنطور که زیبنده یک ایرانی است آمدیم که این دولت دروغ و چپاول را برکنار کنیم. حالا هم به علی کودتاچی محکم می گوییم که وقت رفتن توست.

  الان دنیا با ماست و به نجابت و دلاوری این ملت قهرمان درود می فرستد!

  پاسخحذف
 4. دوستان،

  اگر امروز از پا بنشینیم الف نون رئیس جمهور مادام العمر ما خواهد بود. امروز یکشنبه ۲۴ خرداد از ساعت ۵ بعد از ظهر همه در میدان آزادی در اعتراض به این انتخابات تقلبی تجمع می‌کنیم. امروز با رنگ سبز بیرون بیایید. به همه اطلاع رسانی کنید.

  پاسخحذف
 5. زبان قاصر است از وصف توحش حزب اللاشی ها، کاش چنان روانشناسی بودم که در مییافتم مکانیسم فعلیت یافتن چنین توحش وسبعیتی را. نه برپیرزن رحمی ونه دختر خردسال و......دنیای نامردی است. به راستی خامنه ای انقدر انسانیت دارد که از وقوع این حوادث سیاه و خونبار جلوگیری کند؟راستش انست که باور نمیکردم حزب اللاشی ها اینقدر لاشی باشند .کاش در توانم بود که طبیب این روانهای پرکین و سادیستیک باشم. ویا کاش در توانم بود که کل این هستی را نیست کنم . منوچهر

  پاسخحذف