۱۳۸۸ تیر ۱, دوشنبه

مرگ بر خامنه‌ای - دو

مردمِ ما از راهِ انتخابات خواستارِ پایان دادن به خشونت و تبعیض در رژیمی شدند که تنها راهِ تنفسِ ملت را تنها از طریقِ همین صندوقِ تنگ و استصوابی باز گذاشته بود. اما ولیِ فقیه این آخرین راه را نیز به وحشیانه‌ترین و فریبکارانه‌ترین صورتِ ممکن از میان برد. او از صندوقِ رای برای ملت باتوم، گازِ اشک‌آور و گلوله به ارمغان آورد.
یادم می‌افتد به چهارشنبه بیستم خرداد و آن همه شور و امیدِ جوانانِ کشورم. ناگهان اما تصاویرِ این ده روز در برابرِ چشمان‌م رژه می‌روند.
آن شادی‌ها چگونه به غم، آن شورها چگونه به شوره‌زار، آن خنده‌ها چگونه به اشک و آن جان‌ها چگونه به جسد بدل شد!
مرگِ ندا خون‌بهای چیست؟
رهبرِ جنایتکارِ جمهوریِ اسلامی روزی تاوانِ این خون‌های پاک و جان‌های پر از آرزو را خواهد پرداخت!
از تهِ قلب‌ام می‌خواهم که همگی خواری و زبونیِ خامنه‌ای را به‌چشم ببینیم!

پس‌نوشت:
به‌راستی ویران هستم!

۱ نظر:

 1. خیلی هم نباید ترسوندش. کبوترها و باز ها جایشان را ...

  اولین اطلاعیه‌ی رسمی‌ی سخنگوی ستادِرهبری‌‌‌خالی‌مجازی‌ی انقلاب‌مخملی

  ندای عشق‌ِکافی‌ندیده از هادی‌ی ورپریده: نبوی‌جان، هرچند که عضو ستاد هستی، ولی بدان :) که مهم‌ترین و اولین هدف، از جا برداشتن خامنه‌ای است، نه سر جا نشاندنش. این همه خون نریخته است که او دوباره سر جایش نشیند (نِشیند یا بنشیند). بعنوان یکی از اعضاع ستاد، اراده‌ات را به نام آزادی تحمیل کن! نه! پیشنهاد بده.

  ماتلی‌مدال: من! بعنوان سِروِرِ مدال‌دهندگان کل جهان، مدالی را که به آقای عبدالله نوری داده بودم (1)، پس‌گرفته و به گردن ...

  شاهین: مهم نیست! مهم اینست که خامنه‌ای، با تضمینات لازم، برود و چهره‌ای هرچه‌بیشتر قابل اعتماد، برای هر دو طرف، البته با کار اقناعی! به ولایت‌فقاهت برسد و به هیچ‌یک از ارگان‌های نظام، صدمه‌ای نرسد. من که میگم منتظری آدمِ به‌اندازه‌ی‌نیاز! خوبی‌ست.

  جوادکودتاچی‌انقلابی‌‌مخملی‌نما: و نه شک کنید و نه خاهان* برگزاری دوباره‌ی انتخابات باشید. نقطه‌ی پایانی به جمله‌ی پرخونریزی بگزاریم، اگر بگزارند. در هنگام فشار از پایین و توافق از بالا، فوری با برگزاری انتخابات، امکان ترس از نتیجه‌ی آن را، ایجاد نمی‌کنند. منتظری رهبر، موسوی رعیس‌جمهور. تمام. اراده و تصمیم، چیز خوبی‌ست!

  رند: تعیید می‌شود!

  سروناز: موسوی، رعیس جمهور مایی - سَلله الا محممد، منتظری خوش آمد
  ...
  ...

  پاسخحذف